Røroshistorie og Kobberverket.

Utdrag fra Rørosmuseets brosjyre:

Bergstaden Røros, men plass på UNESCOs verdensarvliste, er et enestående vitnesbyrd om et gammelt gruvesamfunn. Hele regionen har en rik historie, kultur og natur som formidles ved Rørosmuseets besøkssteder. Museumsbygget Smelthytta er bygget over ruinene av smelthytta som sist brant i 1975. 

Les mer:
www.verdensarvenroros.no
www.rorosmuseet.no

Lorents Lossius (1600? – 1654)

» Les utdrag fra Norsk biologisk leksikon her

Fra Wikipedia:


Lorentz Lossius var Røros Kobberverks første direktør. Den tyskfødte bergmannen grunnla Røros Kobberverk og var verkets første direktør de første årene. Men Christian 4s mektige kammertjener Joachim Irgens sikret seg privilegier, overtok som hovedeier og avsatte Lossius. Opplysningen om Lossius` bakgrunn er usikre. Han skal ha vært sønn av en prest i Göttingen.

Lossius flyttet i 1635 til det nye kobberverket i Kvikne i Østerdalen og giftet seg med Kirsten Bruse, datter av sogneprest Anders Olsen Bruse i Tynset. Han og en annen bergmann skjerpet etter malm i fjellene i Rørostraktene da han via svigerfaren fikk høre om en kobberforekomst ved Rauhammaren. Den fant de to bergmennene i 1644. I regi av Lossius, svigerfaren og en annen prest ble det satt i gang prøvedrift, men malmen var fattig. Dette året regnes som starten på Rørosverket.

Omstendighetene omkring det etterfølgende funnet av den store kobberforekomsten som ble Storwarts gruve, er noe usikre. Antakelig var det bonden og jegeren Hans Olsen Åsen som først fant noen steiner med rik kobbermalm og viste den frem til Lossius, som siden sporet opp malmforekomtsen i fjellet Storvola. Rettighetene ble i 1645 utstedt til de to prestene, som sammen med Lossius ble deleiere i det nye selskapet. Smelthytte ble bygd og lovende prøvedrift kom i gang i 1646.

Lorents Lossius har mange etterkommere i Norge, og jammen fikk vi besøk av en av dem på Fjellheimen! Nedenfor ser du Casper Lorentz Lossius Bjerkfelt på 12 år. Han er Lossius i 5. eller 6. generasjon, og måtte selvsagt innom Røros Kirke hvor det henger et bilde av hans egen slektning!